Idag är det vanligt att använda både kontaktlinser och glasögon, eftersom det kan ge en bättre helhetslösning för de olika behov man har.

De olika linstyper som finns är:

1-dagslinser

Ett enkelt sätt att bära linser. Ingen rengöring behövs. Enkelt, hygieniskt och tidsbesparande. Många har denna typ av lins som komplement till glasögon vid t.ex. sportaktiviteter.

2-veckorslinser

Många som började med månadslinser upplevde att linserna blev belagda eller obekväma i slutet av månaden och har därför valt att gå över till 2-veckorslinser. De har en väldigt bra komfort och funktion.

Månadslinser

Kan bäras för dags bruk eller dygnet-runt-bruk i upp till en månad. Ibland kan styrkorna vara orsaken att man väljer månadslinser istället för endagslinser.

Progressiva linser
Med åldern får man svårt att se på nära håll med sin avståndskorrektion. Då kan man gå över till progressiva linser. Dessa ger dig möjlighet att fortsätta med ditt linsbärande även vid stigande ålder.