En ordentlig synundersökning är grunden för ett par väl fungerande glasögon. I den ingår problemsökning, dvs optikern frågar om din syn och dina behov, allmänna synfunktionstester och mätning av styrka för glasögon. Sedan stämmer vi av styrkorna i en provbåge för att försäkra oss om att styrkorna känns bra.

Vi kontrollerar samspelet mellan ögonen, det binokulära seendet, för att se om det finns dolda skelningar som påverkar ögonens samsyn.

Ögat inspekteras med mikroskop för att kunna upptäcka t ex grå starr, tårfilmsproblem, åldersförändringar på gula fläcken. Undersökningen kan också visa om du har riskfaktorer att utveckla den ärftliga sjukdomen glaucom som kallas för grön starr. Skulle det vid undersökningen upptäckas några sjukliga förändringar som behöver kontrolleras av ögonläkare skickar vi en remiss.

Ögonvård

Många har torra ögon, oavsett om det beror på för många timmar vid data, arbetsmiljö, ökad ålder, eller mediciner finns det hjälp. Fysiologiskt är det antingen för lite tårvätska i ögonen, eller för lite smörjande komponenter i tårvätskan. Det smörjande lagret i tårvätska minskar vid ökad ålder, då blir det ofta både torrt och rinningt i ögonen. Omega 3 har en positiv effekt på fettlagret i tårfilmen, man kan äta fisk tre gånger i veckan eller äta kosttillskott med Omega-3.

Vid en synundersökning kan vi bedöma tårfilmen för att kunna ge råd om vad som kan hjälpa just dina ögon. Vi har olika varianter på tårsubstitut, droppar, mot torra ögon. Antibakteriella våtservetter som lindrar torra ögon, ögolocksinflammationer och kladdiga ögon t ex vid allergier och infektioner. Ögonmask som används varm vid torra ögon, ögonlocksbesvär, förkylning och bihålebesvär. Den används kall vid svullna ögon, trötta ögon, huvudvärk, spänningar, allergi och efter estetiska behandlingar.

Hur ofta Din synförmåga bör undersökas är individuellt, men vanligt är vartannat år. Vi gör alltid en grundlig synundersökning, med senaste tekniska utrustningen från Essilor, för att Du ska få bästa möjliga glasögon och kontaktlinser.

Om vi då ser förändringar i ögat som kan vara tecken på sjukdomssymptom, så rekommenderar vi Dig en fullständig Ögonhälsoundersökning.